Wdrożenia

Karta rozszerzeń do sterownika przemysłowego z wejściami i wyjściami analogowymi.
dwa 16bit-owe wyjścia przełączane prądowo-napięciowe o następujących trybach pracy:
0V do 5V, 0V do 10V, -5V do 5V, -10V do 10V
4mA do 20mA, 0mA do 20mA, 0mA do 24mA
Cztery 12bit-owe wejścia napięciowe o przełączanym zakresie:
– 10V do 10V, -5V do 5V, -2,5 do 2,5V, 0V do 10V, 0V do 5V
cztery 12bit-owe wejścia prądowe obsługujące zakresy:
4mA do 20mA, 0mA do 20mA, 0mA do 24mA
– wyjścia i wejścia izolowane galwanicznie
– zasilanie zewnętrzne 24V
– zabezpieczenia ESD, przepięciowe oraz nadprądowe
– złącze USB umożliwiające aktualizację oprogramowania